Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
Program Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL
e-mail: bakcyl@wib.org.pl
tel. 22 182 31 70
www.bakcyl.wib.org.pl